Kategoriler
Ekonomi

Ekonomi Türleri Hakkında Geniş Bilgi

Ekonomi, gelişmişlik derecesine göre insanlar tarafından yükseltilebilen ya da düşürülebilen bir kavramdır. Geçmiş yıllara bakacak olursak yaşam tarzı ve insanların bakış açıları bu kadar iyi seviyede olmadığından ötürü ekonomi de bu denli iyi değildi. İnsanların her anlamdaki görüş ve fikirleri değiştikçe ekonomi de aynı oranda gelişip ilerlemektedir. Bakıldığında ülkemizde her geçen gün daha fazla ekonomi haberi duymaktayız bu da ekonominin ülkemizdeki değerinin arttığının açık bir göstergesidir. Teknoloji de tabi ki ekonominin gelişmesinde en önemli rolü oynamaktadır. Dünyaya baktığımızda en büyük ekonomik güçler teknolojinin en fazla geliştiği ülkelerdir. Bir ülkedeki üretim, tüketim, ithalat, ihracat gibi girişimlerin bütününe ekonomi denirken bunların ülkelerdeki işleyişleri çok önemlidir. Teknolojinin geliştiği ülkelerde sanayi de gelişmiş olacağından makineler kısa sürede birçok iş yapacak ve üretim artacak bu da ekonomiye büyük katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olacaktır.

Farklı Ekonomi Başlıkları

Ekonomi çeşitlerinden biri olan gelenekçi sisteme bakıldığında adından da çok kolay anlayabiliriz ki ekonomik faaliyetler bu sistemde alışılagelmiş bir şekilde yürütülmektedir. Bu sistemden çok fazla gelişmenin beklenemeyeceği baskı altında oluşturulmuş bir ekonomi düzeni olduğu bilinmektedir. Diğer ekonomi çeşitlerinden biri olan kapitalist sisteme bakacak olursak, bu sistemde üretimi sağlayan faktörler kişilere aittir. Bu sistemde mal ve hizmetin piyasası bir merkeze bağlı olarak değil de kişiler tarafından belirlenir. Bu sistemde mal ve hizmetin fiyatı arttıkça piyasa da buna göre şekillenmektedir. Kapitalist sistemde devlete düşen görev şudur ki adil olmalı ve savunmayı sağlamalıdır. Ekonominin çok daha iyi yerlere gelmesi için devletin yapacağı ve yapması gereken yeterli yasal düzenlemeyi sağlamasıdır. Ve koyulan kurallara uyulmasıdır. Bu sistemde özel sektöre teşvik devlet tarafından yapılması gereken bir eylemdir.

 

Sosyalist Ekonomi Çeşidi

Bu sisteme göre doğal kaynaklar ve sermeye devlet mülkiyetindedir. Fakat bunların üretimde hangi alanda kullanılması gerektiği nasıl daha verimli olabileceği gibi düzenlemeler merkezi bir planlamaya göre yapılmaktadır. Yeterli sayıda olmayan kaynakların nasıl kullanılırsa daha verimli olabileceği gibi düzenlemeler merkezi planlama bürosu tarafından planlanarak ortak bir kanaat sonucu uygulanır. Bu sistemde üretilecek olan mal ve hizmetler devletin isteği doğrultusunda olacak ve halka yeterli mutluluğu sağlamakta eksik kalacaktır.

Kategoriler
Ekonomi

Ekonomi Terimleri

Ekonomi ve finans konusunda sıkça karşımıza çıkan ve anlamını bilmediğimiz terimler hakkında biraz bilgi edinelim. Satın almak istediğiniz bir yatırım aracı için en doğru zamanı ve en uygun koşulları beklemeniz durumunda kullanılan terime alış sinyali denmektedir. Yapılmış olan bir yatırımın, sadece anaparasının faiz kazanması durumunda kullanılan terime basit faiz denmektedir. Bun yanında eğer basit yatırımdan kazandığınız faizin de faiz kazanma durumu söz konusu olursa buna da bileşik faiz denmektedir. Ülkeler arasında önemli bir faktör olan çapraz kur ise; iki farklı ülkenin kendi para birimlerinin bir başka ülkenin para birimiyle ölçüldükten sonra arada bağ kurulması durumunda kullanılan bir terimdir. Ekonomi terimlerinde belki de en fazla kullanılan kelime olan deflasyon ise, fiyatlardaki genel düşüşü ifade etmektedir.

Anlamını Bilmediğiniz Terim Kalmasın

Gayri safi milli hasıla terimini birçok yerde duymuşuzdur. Ekonomi ile ilgili olduğunu bilsek de tam olarak ne anlama geldiği birçok insan tarafından bilinmemektedir. Bu terimin anlamı, bir ülkede yaşayan vatandaşların sağlamış olduğu hizmetlerin para cinsinden değeri olarak ifade edilmektedir. Bir ülkede gayri safi milli hasıla ne kadar yüksek ise o ülke o kadar gelişmiş ve ekonomisi o kadar yüksek bir ülke anlamına gelmektedir. Yine sıkça karşımıza çıkan bir terim olan uluslararası para fonunun anlamı ise maddi olarak bazı zorluklar ya da ödeme güçlüğü çeken ülkelere maddi yardımda bulunan bir organizasyondur diyebiliriz. Eğer bir ülkeniz herhangi bir sebepten dolayı dış ticaret açığı varsa bunu kapatabilmek adına kendi para biriminin değerini alış fazla olması amacıyla düşürebilmektedir. Buna da ekonomide kur savaşları denmektedir.

 

Ekonomi Hakkında Bilinmeyen Terimler

Yükselen fiyatların birden düşüşe geçmesi durumuna direnç denmekte iken tam tersi düşmekte olan fiyatların birden yükselmesi durumuna da destek denilmektedir. Yatırımcılar satış yapmak istedikleri zaman daha fazla kar elde etmek amacıyla direnç seviyesini tercih edenken tam aksine alış yapmak istediklerinde destek seviyesini tercih ederek kendilerince çok daha karlı bir alışveriş yapmaktadırlar. Ekonomi alanında farklı birçok terimden an çok karşılaşacaklarınızı kısaca ifade etmeye çalıştık.